Ar ôl cael diod, dyma Iesu’n dweud, "Mae'r cwbl wedi ei wneud." Yna plygodd ei ben a marw.